Sosyal Öyküler

Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Olan Bireyler İçin Sosyal Öykülerin Kullanımı

Çalışmanın amacı OSB tanısı bulunan bireyler için bilimsel dayanaklı uygulamalar arasında bulunan sosyal öyküleri tanıtmak, sosyal öykülerin yararları, sınırlılıkları, yazım ilkeleri, cümle türleri, öyküyü yazma aşamaları, öykünün uygulanması, sosyal öykü araştırmaları ve özellikleri konularına değinerek açıklamalarda bulunmaktır. Ek olarak, çalışmada sosyal öyküler kullanılarak yürütülen araştırmaların bulguları ışığında uygulama ve araştırma önerilerinde bulunulmuştur.

 

DEĞERLENDİRME İÇİN RANDEVUNUZU ALDINIZ MI?

Diğer Eğitim ve Çalışma Alanlarımız