Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı

Yaygın gelişimsel bozukluklar (YGB), sosyalleşme ve iletişim gibi çoklu temel fonksiyonların gelişmesinde gecikmeleri içeren bir spektrum bozukluğudur.

 

DEĞERLENDİRME İÇİN RANDEVUNUZU ALDINIZ MI?

Bu grupta yer alan en çok bilinen yaygın gelişimsel bozukluk otizmdir (MEB, 2008). Otizmin yanı sıra, atipik otizm tanısının da diğerlerine oranla yaygın olarak verildiği görülmektedir. Bazı uzmanlar tarafından atipik otizm, dil ve sosyal iletişimle ilgili sorunlar, dilin amaca yönelik kullanımındaki sorunlar, aşırı çekingenlik, aşırı utangaçlık, gündelik ve özel yaşamda belli ilkelere aşırı katı yaklaşım ve bağlılık bu kavram ile ilişkili olarak göz önüne alınır.

Mayıs 2013 tarihinde Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) tarafından yayınlanan DSM-V’te (Ruhsal Hastalıkların Tanımlanması ve Sınıflandırılması Elkitabı) Yaygın Gelişimsel Bozukluklar terimi yerini Otizm Spektrum Bozukluğu’na bırakmıştır.Ancak ülkemizde bu isim değişikliği gerçekleşmemiştir. Önümüzdeki yıllarda, dünyadaki gelişmelerle paralel olarak raporlarda isim değişikliğine gidileceği düşünülmektedir.

Eğitimlerimiz