Portage

Portage Nedir? (0-6 Yaş Gelişim Envanteri Ölçeği)

Portage Erken Eğitim envanteri 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel olarak yaşına uygun becerilere sahip olup olmadığını tespit etmek için kullanılmaktadır. Çocuğun sosyal, dil, özbakım, bilişsel ve fiziksel gelişim açısından hangi aşamada olduğu tespit edilir ve çocuğun olduğu aşamadan itibaren, her bir beceriyle ilgili geliştirmeye yardımcı egzersizler, oyunlar anne-babaya öğretilerek çocuğun sağlıklı büyümesini sağlamak hedeflenir.

 

DEĞERLENDİRME İÇİN RANDEVUNUZU ALDINIZ MI?

Portage erken eğitim programı normal gelişim gösteren çocuklara uygulanabildiği gibi gelişiminin herhangi bir basamağında gecikme göstermiş veya gelişimsel geriliği olan çocuklar için de uygulanabilir. Portage envanteri 1969 yılında Amerika Birleşik Devleti’nde geliştirilmeye başlanmıştır ve uygulamalar sonucu gelen bilgilerle güncellenerek bugünkü halini almıştır. Anne ve babalar çocuğun eğitimcisi rolünü üstlenerek hem çocuklarını yakından takip edebilir, hem de eğitim sürecine tanıklık etmiş olurlar.

Bu Envanterin Kapsadığı Alanlar:

  • Bebek Gelişim Basamakları
  • Dil gelişimi
  • Özbakım gelişimi
  • Bilişsel gelişim
  • Fiziksel gelişimdir.

600’e yakın beceri ve 3000’e yakın etkinlik örneği içerir. Uzman kişi tarafından belli sıklıklarla kontrol edilmesi ve hedeflerin her seferinde artarak ilerlemesinin hedeflendiği bir çalışma şeklidir.

PORTAGE Erken Çocukluk Dönemi Gelişim Ölçeği

0 – 6 yaş arası çocukları bebek uyarımı, sosyal gelişim, dil gelişimi, bilişsel gelişim, öz bakım ve fiziksel gelişim açısından test edilir. Ev görüşmeleri, bireysel etkinlikler ve geliştirilmesi gereken becerilere ait bir çalışma programını ve doğru yönlendirmeyi kapsar. 

Diğer Eğitim ve Çalışma Alanlarımız