Sosyal İletişim Bozuklukları ve Diğer Nörogelişimsel Bozukluklar

Nörogelişimsel Bozukluklar Nelerdir?

Nörogelişimsel bozukluklar merkezi sinir sisteminin gelişimini etkileyen bir grup bozukluğu kapsayan bir tanı başlığıdır.

 

DEĞERLENDİRME İÇİN RANDEVUNUZU ALDINIZ MI?

Nörogelişimsel bozukluklardan bazıları aşağıdaki gibidir.
  • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu,
  • Özgül Öğrenme Bozukluğu,
  • İletişim Bozuklukları,
  • Otizm Spektrum Bozukluğu,
  • Zihinsel Yetersizlik,
  • Motor Bozukluklar,
  • Tik Bozuklukları nörogelişimsel bozukluklar sınıfında yer alan bozukluklardır.

Nörogelişimsel bozuklukların temelindeki nedenler teşhis edildiğinde tedavisine başlanmalıdır genellikle tedavi edildiğinde başarı sağlanmaktadır. Doğru teşhis e tedavi ile başarı oranı daha da fazla artmaktadır.

Nasıl Teşhis Edilir Belirtileri Nelerdir?

Bu bozuklukların ortak özellikleri çocukluk döneminden itibaren başlayan çeşitli gelişimsel gecikmeler ve aksamalar ile seyretmesi ve önemli ölçüde bu sorunların belli düzeylerde etkisinin yaşam boyu sürmesidir.

Nörogelişimsel bozukluklar etkilenen bireylerde  farklı düzeylerde emosyonel, fiziksel ve zihinsel belirtilerle kendilerini gösterebilir ve hem etkilenen kişi için hem de ailesi, çevresi, bulunduğu sosyal çevre için önemli sonuçlar doğurabilir.

Merkezi sinir sisteminin gelişimi hem genetik özellikler hem de çevresel faktörlerle şekillenir. Yaşamın erken dönemlerinde normal gelişim sürecinden sapmalar nöronal yapılanma ve bağlantılar ile ilgili sorunlar doğurabilir. Bu bağlamda nörogelişimsel bozuklukların sebeplerine bakıldığında sosyal ve duygusal mahrumiyet, genetik ve metabolik hastalıklar, immün sistem bozuklukları, enfeksiyon hastalıkları, beslenme ile ilişkili faktörler, fiziksel travma, toksik ve çevresel faktörler gibi çok çeşitli nedenlerle karşılaşılabilir.

Diğer Eğitim ve Çalışma Alanlarımız