Hakkımızda

Özel Sense | Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Merhabalar…..
Aslında Sense’nin hikayesi 2019 yılı sonunda başladı…

Erken müdahale çalışmalarımıza Körfez’de Verim Gelişim ve Danışmanlık Merkezi ile ilk adımlarımızı attık…

Koca bir pandemi geçirirken bilimsel temelli çalışmaları nörogelişimsel problemleri olan çocuklarımız ve aileleri için nasıl daha güçlü hale getiririz düşündük, yapılandırdık… Ve dahası pandemi boyunca ailelerimizle online çalışmalarımıza devam ederek bugünün mezunları yaptık…

Hayallerimiz, ufuklarımız açıldı, büyüdü ve yenilerini inşa etmek için daha büyük bir binaya geçiş yapma ihtiyacımız doğdu ve başladık yeni binamızı hayallerimizle donatmaya… Bina bize SENSE diye seslendi ve iç sesimizi dinledik; 2022 Temmuz ayı itibariyle sizlere yeni adımızla SENSE olarak hizmet vermeye başladık.

Kurumuzda;

 Zihinsel engelliler bireyler destek eğitim programı

Otizm Spektrum Bozukluğu Destek eğitim Programı uygulanmaktadır.

Vizyonumuz;
‘Gelişime farklı bir bakış’

Amacımız gelişimsel gerilik, nöro gelişimsel bozukluk ve diğer gelişimsel problemler yaşayan 0-8 yaş arası bireylerde dünya standartlarında bir özel eğitim fırsatı yaratmaktır. Bunun İçin bilimsel temelli ve destekleyici uygulamalar üzerinde çalışarak çabamızı inovasyona ve yeni erken müdahale programlarına dönüştürerek sağlıklı erken çocukluk kazandırmaktır.

Misyonumuz;

Gelişimsel gerilik, nöro gelişimsel bozukluk ve diğer gelişimsel problemler yaşayan 0-8 yaş arası bireyleri, okul dönemine sağlıklı bir birey olarak akranlarıyla eğitim hayatına devam edebilmesini sağlamaktır.


Özel eğitim alanında KOCAELİ’nde SADECE ERKEN MÜDAHALE ÇALIŞMALARI YAPAN TEK KURUM OLMANIN HAKLI GURURUYLA Bu alanda tecrübemiz, donanımımız ve gönlümüzü doyasıya akıttığımız bu yerde, çocuklarımıza kucak açmış hayatlarına dokunmayı bekleyen bir ekiple birlikte, sırtımızı bilime, oyuna, geliştirdiğimiz nitelikli ve etkililiği ispatlanmış programlarımıza dayamış en kıymetli varlıklarınızın hayatına dokunmayı bekliyoruz…

Merkezimizde Klinik Psikolog( aile danışmanı), çocuklar konusunda uzman psikolog, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, çocuk gelişimi, destek eğitim alanında uzman öğretici gibi meslek alanlarından uzmanlar bulunmaktadır.
 • Ailelerin çocukları ile ilgili yaşadıkları sorunsallar ya da rehberlik alabilecekleri
 • Ebeveynlik, evli olmak (öncesi ve sonrasında) destek olabilecek
 • Aile içi iletişim( eş, ebeveyn arasında ilişkiyi çeşitli açılardan ele alarak) çözüm yolu bulabilecek-
 • Gelişimsel problemleri olan 0-7 yaş çocuklara yönelik özel uygulanan “yoğun erken destek birimi)
 • KOCAELİ’NDE SADECE MERKEZİMİZDE ABA ( APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS) TÜRÇE ADIYLA UDA (UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ) UYGULANMAKTADIR.

Uygulamalı davranış analizi (ABA: Applied BehaviorAnalysis), davranışsal yöntem olarak da bilinmektedir. Bu yöntem, birey davranışlarını ve bu davranışlarla ilişkili çevresel özellikleri objektif olarak analiz etmeye dayalıdır. Pek çok davranışın çevre tarafından bir şekilde ödüllendirildiği ya da cezalandırıldığı düşünülmektedir. Dolayısıyla, çeşitli ödül mekanizmaları ve çok gerektiğinde bazı caydırıcı mekanizmalar kullanılarak (örneğin, çocuk puan kaybeder)  uygun davranışlar artırılmaya, uygun olmayan davranışlar ise azaltılmaya çalışılmaktadır. Otizmli bireylerde artırılması hedeflenen davranışlara örnek olarak taklit becerileri, oyun becerileri, sosyal beceriler, iletişim becerileri ve özbakım becerileri; azaltılması hedeflenen davranışlara örnek olarak ise öfke nöbetleri ve kendini uyarıcı (sterotipik) davranışlar verilebilir.

Uygulamalı davranış analizinde bireye kazandırılmak istenen ya da bireyde azaltılmak istenen davranışlar sistemli bir gözlem ve kayıt tutmayla belirlenir. Daha sonra bu davranışlara müdahalede bulunulur ve aynı gözlem ve kayıt tutma yöntemleriyle müdahalenin etkililiği değerlendirilir. Normal gelişim gösteren çocuklar öğrendikleri bir davranışı birden fazla ortamda uygulayabilirken (genellerken), otizmli çocuklara bu becerileri genelleyebilme; bir başka deyişle, farklı ortamlarda kullanabilme becerileri de öğretilir.

Uygulamalı davranış analizinde, otizmli çocuklarda görülen problem davranışların azaltılması ile ilgili özel programlar hazırlanır. Bu yöntemde, davranışın nedeni kişilerde değil, kişinin çevreyle etkileşiminde görülür. Bu nedenle, problem davranış azaltılmaya çalışılırken öncelikli olarak davranış öncesi, davranış ve davranış sonrası durumların ya da olayların gözlenmesi gerekir. Daha sonra ise davranışa zemin hazırlayan durumlar ortadan kaldırılır, azaltılmak istenen davranış ortaya çıktığında görmezden gelinir ya da caydırılır (örneğin, çocuk puan kaybeder) ve problem davranışa alternatif olarak artırılmak istenen davranışlar etkili şekilde ödüllendirilir.

Otizmli çocuklara yönelik uygulamalı davranış analizi çalışmalarında:

 • Çocuğun uyanık olduğu her an,
 • Çocuğun bütün davranışlarını hedef alan,
 • Çocuğun yaşamının geçtiği tüm çevrelerde,
 • Çocuğun yaşamındaki tüm önemli kişiler tarafından,
 • Haftada 20-40 saat uygulanan olabildiğince erken yaşta başlatılan eğitim hedeflenir.

Uygulamalı davranış analizinin otizmli çocuklar için nihai hedefi, bu çocukların akranlarıyla birlikte kaynaştırma programlarına devam edebilecek düzeye gelmeleridir.

Uygulamalı davranış analizi otizmde uygulanan diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında, başarısını deneysel araştırmalarla bilimsel olarak gösterebilen tek yöntem olarak dikkat çekmektedir. Örneğin, Lovaas ve meslektaşları tarafından yürütülen deneysel çalışmalarda, iki yıl süreyle uygulamalı davranış analizine dayalı eğitim alan çocukların %90’a yakınında çok önemli zekâ ve sosyal gelişim kazançları görülmüştür. Dahası, bu çocukların yarısına yakınının zekâ ve uyum açısından normal gelişim gösteren çocuklardan önemli bir farkları kalmadığı belirlenmiştir. Ayrıca, belirtilen gelişmelerin ergenlik döneminde de korunduğu saptanmıştır. Deney grubundaki çocuklarla aynı özellikleri taşıyor olup böyle bir eğitim alma şansı olmayan çocuklardan oluşan kontrol grubunda bu gelişmelerin hiçbiri gözlenememiştir.

Uygulamalı Davranış Analizi Yöntemi ile beraber ABBLS (“Assessment of Basic Learning and Language Skills”) kullanmaktayız.

ABBLS, yaygın olarak Otizm Spektrum Bozuklukları tanısı konan çocuklar başta olmak üzere yaygın gelişimsel gecikmelere sahip çocukların dilini ve fonksiyonel becerilerini ölçen bir gözlemsel değerlendirme aracıdır. Tipik çocukların anaokulundan önce aldıkları dil, sosyal etkileşim, kendi kendine yardım, akademik ve motor becerileri içeren 25 beceri alanından 544 beceriyi değerlendirir.

ABLLS’ın gücü; kapsamlılığı, çocuğun mevcut yeteneğinin açıklaması ve ilerlemeyi izleme yönteminde yatmaktadır.
Nasıl öğretileceği konusunda rehberlik sağlamaz, bu da çocuğun özel eğitim ekibinin alması gereken bir karar olarak devam eder. Tipik olarak uygulamalı davranış analizi (ABA) yaklaşımı kullanılır.,

Başarı, ABBLS’de uzun süreli beceri edinimi değerlendirmesi ile ölçülür. Bir çocuk ölçeğini büyütüyorsa, daha karmaşık ve yaşa uygun beceriler kazanıyorsa, çocuk başarılı oluyor ve program uygun. Bir öğrenci “yetenek merdiveni” yükseliyorsa, programın çalışmakta olması oldukça olasıdır.

Bütün bu çalışmaları gerçekleştirirken ciddi bir data (kayıt) tutmaktayız. Her ay seans görüntüleri alarak aile ve çocuğun bu sürecine eşlik eden uzmanlarla gelişimlerini izlemekteyiz. Çocukların gelişim testleri, her gün yapılan çalışmalarla ilgili datalar ve analizleri, aile ile ilgili yapılan görüşmeler ve testler, okul gözlem ziyaretleri, ev gözlem ve evin içerisinde düzenle gibi bir çok alanda destek sağlamaktayız. Bunun yanısıra haftanın bir günü aileyi seansa alarak gözlem yapmasını ve sistemi öğrendikten sonra da haftanın bi günü uygulayıcı olmasını bekleriz. Aileyi her hafta eğitime alarak çocuğundaki gelişimsel farklılıklarla ilgili bilmesi gerekenleri öğretir ve devamında ev eğitim sorumluluklarını arttırırız. Yanı sıra oyun programları oluşturarak çocuğun sosyal etkileşime hazır hale getirme bilgiyi genelleştirme ( yani aile ve eğitimcileri dışındaki tüm çevrede de beklenilen beceri ve davranıları gösterebilme becerisini zihin kuramı dediğimiz programla sağlayabilme) çalışmaları yaparak okula hazır, sosyal etkileşim sağlayabilen, akademik olarak becerilere kazanarak okula başlayabilmesi sağlamayı hedeflemekteyiz. 0-7 yaş arası çocuklarla çalışmak temel amacımız.

Toplumda otizm Spektrum Bozukluğu görülme oranı 1:44 olmuşken böyle bir programın süpervizörlüğünü Kocaeli’de ilk kez başlatmış olmak bizim için gurur verici. Süpervizör kurumumuz ABADEMY Özel Çocuklar Aile Danışma Merkezi ile çok anlamlı ve güçlü çalışmalar yapmaktayız. Uzun yıllardır Amerika’dan süpervizörlük almış olan Selim Parlak ile çalışmak bizim tecrübelerimizi onların birikimiyle harmanlayarak bu alanda Türkiye çapında başarılara imza atacağımızı kaçınılmaz kılıyor.

Eğer çocuğunuz;

 • Başkalarıyla göz teması kurmuyorsa,
 • Bebekken sosyal gülümseme dediğimiz gülümsemeyi göstermiyorsa,
 • İsmini söylediğinizde bakmıyorsa,
 • Söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa,
 • Parmağıyla istediği şeyi göstermiyorsa ya da sizin işaret ettiğiniz yönü takip edemiyorsa,
 • Oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa,
 • Ekolali dediğimiz, duyduğu sözcüğü hemen ya da bir süre sonra tekrar ediyorsa,
 • Akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermiyorsa onların oyununa nasıl katılacağını bilemiyorsa,
 • İletişim başlatamıyorsa ve iletişim başlatan birine yerinde tepki veremiyorsa,
 • Bazı sözleri tekrar tekrar ve ilişkisiz ortamlarda söylüyorsa,
 • Konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa,
 • Duygusal empati göstermiyorsa,
  Stereotip dediğimiz el çırpmak, sallanmak, çırpınmak gibi hareketleri varsa,
 • Aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa,
  Gözleri bir şeye takılıp kalıyorsa,
 • Yiyecek olmayan şeyleri yemeye kalkışıyorsa,
 • Gece derin uyuyamama ve bunun gün içine yansıması gibi uyku problemi varsa,
 • Bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa,
 • Günlük yaşamındaki düzen değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa
 • Yüzünüzdeki duyguları anlamakta ve isabetli cevabı vermekte güçlük çekiyorsa
 • Özellikle 3-6 yaş grubu için görsel işitsel ve dokunsal uyaranlara karşı olağandışı tepkiler sergiliyorsa

Bir tarama değerlendirmesinden geçmesi için merkezimizden randevu alabilirsiniz. (Otizme tanı koyabilecek kişiler, yalnızca konunun uzmanı olan doktorlardır. Ülkemizde otizm tanısı koyabilecek uzmanlar çocuk ruh hastalıkları uzmanları ve çocuk nörologlarıdır. )

Gelişim testleri, aile ve ebeveyn desteği ve diğer görüşmeler için de ya da sadece bizlerle tanışmak için merkezimize ziyarete bekliyoruz.
Bizleri www.senseozelegitim.com.tr adresinden @senseozelegitim instagram hesabından facebook hesabından ve Youtube kanalımızdan da takip edebilirsiniz.