Gelişimsel Destek Programı (0-36 aylık çocuklar için)

0-36 ay yaş grubundaki temelde normal gelişim gösteren tüm bebek ve çocukların, özelde ise gelişimsel gerilik gösteren, gelişimsel gerilik gösterme riski olan bebek ve çocukların tüm gelişimsel alanlarda desteklenmesine yönelik hazırlanmış bir programdır.

 

DEĞERLENDİRME İÇİN RANDEVUNUZU ALDINIZ MI?

Gelişimsel Destek Programı 5 ana alandan oluşmaktadır.

Bilişsel, dil-iletişim, motor, sosyal-duygusal ve özbakım gelişim alanlarına ilişkin modülleri bir yaşına kadar olan süreçte üçer aylık dönemler halinde, bir-üç yaş arası süreçte ise altışar aylık dönemler halinde ele almaktadır.

Diğer Eğitim ve Çalışma Alanlarımız