Ergoterapi ve Duyu Bütünleme

3 ay ila 15 yaş arasındaki çocuklara yönelik tedavi planlanmaktadır.

Özel Sense, çocuklara özel eğitim hizmetleri sunan bir kurumdur ve çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerine destek olmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede, Ergoterapi ve Duyu Bütünleme gibi hizmetler sunarak çocukların potansiyellerini maksimize etmelerine yardımcı olmaktadır.

DEĞERLENDİRME İÇİN RANDEVUNUZU ALDINIZ MI?

Ergoterapi, çocukların günlük yaşam becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir tedavi yaklaşımıdır. Özel Sense, ergoterapi hizmetiyle çocukların kendilerine özgü becerilerini kazanmalarını, bağımsızlık seviyelerini artırmalarını ve günlük yaşam aktivitelerinde daha bağımsız olmalarını desteklemektedir. Ergoterapistler, çocukların el becerilerini, bilişsel yeteneklerini, motor gelişimlerini ve dikkat odaklanmalarını iyileştirmek için terapi programları tasarlarlar. Bu sayede çocuklar, okul, ev veya oyun gibi günlük yaşam aktivitelerini daha etkin bir şekilde gerçekleştirebilirler.

Duyu bütünleme ise, çocukların duyusal bilgileri doğru bir şekilde algılayıp işlemlemelerini sağlamayı hedefleyen bir terapi yaklaşımıdır. Özel Sense, duyu bütünleme terapisiyle çocukların duyu sistemlerini düzenlemelerine, duyusal aşırı veya az hassasiyetlerini dengelemelerine ve bilişsel, duygusal ve davranışsal olarak daha iyi adapte olmalarına yardımcı olur. Terapistler, çocukların duyu organları aracılığıyla aldıkları bilgileri işleme becerilerini geliştirmek için farklı duyusal uyaranları kullanır. Bu sayede çocuklar, dikkatlerini daha iyi odaklayabilir, öz-düzenleme becerilerini geliştirebilir ve günlük yaşamlarında daha rahat hissedebilirler.

Özel Sense, Ergoterapi ve Duyu Bütünleme hizmetleriyle çocukların kendilerini ifade etmelerini, potansiyellerini keşfetmelerini ve bağımsızlıklarını artırmalarını sağlamaktadır. Tüm hizmetler, çocuğun bireysel ihtiyaçlarına ve gelişim düzeyine özel olarak uyarlanır ve deneyimli uzmanlar tarafından verilir. Özel Sense, çocukların en iyi şekilde desteklenmesi ve gelecekte başarılı bireyler olarak yetişmeleri için karşılıklı bir eğitim ortamı sağlamayı taahhüt etmektedir. Eğitim programları, çocuğun özel ihtiyaçlarına ve hedeflerine yönelik olarak kişiselleştirilmiştir.

Ergoterapi ve Duyu Bütünlemenin Kullanıldığı Hastalık Grupları;
 • Duyu Bütünleme Bozukluğu
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
 • Otizm
 • Serebral palsi
 • Down Sendromu
 • Gelişimsel gecikmeler
 • İnce ve kaba motor fonksiyon bozukluğu
 • Zihinsel Engeller
 • Psiko sosyal bozukluklar gibi
 • Davranış bozuklukları
 • Yeme Bozuklukları


Sağlık, yalnız hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Sağlığın bozukluğu durumunda bireyin maksimum derecede iyilik haline ulaşması yolunda birçok hastalık grubuyla çalışır.

KAYNAKÇA

Diğer Eğitim ve Çalışma Alanlarımız